Silvana Mouazan er grundlægger og indehaver af Barnets Jurist. Udannet Cand. jur fra Århus Universitet og har speciale i Børneret, Udlændingeret, Socialret og Konfliktmægling.

Hos Barnets Jurist kommer klienter som er udmattet i deres forsøge på at navigere i det offentlige system. Det offentligesystem kan være uoverskueligt og kompleks. Flere klienter føler, at de ikke bliver hørt eller forstået. De oplever skiftende sagsbehandlere og informationer går tabt. Mange føler ikke at de modtager det rette tilbud eller den rette hjælp.

Silvana Mouazan kender systemet indefra og forstår, at det kan forekomme umuligt at navigere i sin egen sag, hvis ikke selv man har en uddannelse inden for gældende love.

Silvana Mouazan er din jurist og er med dig gennem hele din sag, taler din sag og sikre, at du bliver hørt.

Barnets Jurist er engageret i sager vedrørende tvangsanbringelser, bodelingen efter skilsmisse, fleksjobssager, straffesager, udlændingesager, forældremyndighedssager og privat rådgivningen inden for sociale sager.