Aktindsigt

ret
til aktindsigt

Aktindsigt er en del af din retsikkerhed. Aktindsigt sikre at du kan se alle de elementer myndighederne lægger til grund for fremtidige afgørelser, og det giver dig mulighed for at gøre indsigelse, lave et tillæg eller tilføje manglende oplysninger til din sag, hvis du syntes at der mangler informationer som kan have betydning for den afgørelse myndighederne skal træffe.

Aktindsigt

Ret til aktindsigt

Aktindsigt er en del af din retsikkerhed.

Når du søger aktindsigt, får du udleveret alle sagsakter. Sagsakter er alt, som er skrevet ned i din sag hos kommunen eller en hver anden myndighed, der varetager din sag.

En myndighed kan godt være privat. Det kan være private sygehuse, private socialrådgivere eller en private advokat. De skal alle leve op til forvaltningsloven.

Forvaltningslovens § 9, stk. 1. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Alle borgere har ret til aktindsigt i sager de er involveret i, og man kan søge aktindsigt når man har behov for at se, hvad der sker i ens sag

Bliver man nægtet fuld aktindsigt, skal man have en skriftlig afgørelse. Afgørelsen kan ankes til Ankestyrelsen, som vil undersøge om afgørelsen om aktindsigt er gyldig, eller om du alligevel har ret til fuld aktindsigt.

“Fyldestgørende Aktindsigt” betyder alle akter i sagen. Du kan også bede om dele af akterne i sagen.

Som udgangspunkt skal du modtage sagsakterne du har bedt om, inden for 7 dage. Hvis ikke det er muligt, skal du have en skriftlig begrundelse fra afdelingen.

I særlige sager gives ikke aktindsigt:

  • Straffesager
  • Sager om ansættelse og forfremmelse
  • Interne arbejdsdokumenter (F.eks interne breve.)

 

Frister for genbehandling

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, skal Børn og unge-udvalget tage stilling til, hvornår sagen skal behandles i børn og unge-udvalget igen. Det kaldes en genbehandlingsfrist. Det skal sikre, at anbringelsesgrundlaget løbende efterprøves, og er en form for retssikkerhed.

Hovedreglen for genbehandlingsfrister

  • en genbehandlingsfrist er på 1 år, hvis barnet eller den unge ikke har været anbragt inden for det seneste år, herunder førstegangsanbringelser
  • en genbehandlingsfrist er på 2 år, hvis barnet eller den unge
    har været anbragt inden for det seneste år.

Forkortelse af genbehandlingsfristen

Børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og Retten kan efter loven i visse tilfælde forkorte genbehandlingsfristen. Men det er en konkret vurdering i den enkelte sag, og om der skal kigges på anbringelsesgrundlaget tidligere inden henholdsvis 1 eller 2 år.

Forlænget genbehandlingsfrist

Børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og Retten kan også forlænge genbehandlingsfristen.

Der skal dog foreligge omstændigheder, før der er grundlag for at fravige de almindelige genbehandlingsfrister og en konkret vurdering i den enkelte sag.

Hvordan får du aktindsigt?

Aktindsigter får du ved at sende en skrivelse til den forvaltning eller den afdeling, som varetager din sag. Skrivelsen behøver ikke at være lang, du kan eksempelvis blot skrive:

Til (Afdelingens navn og evt person)
Jeg vil gerne bede om fyldestgørende sagsakter vedr (sagsnummer hvis du har det, eller du kan blot beskrive dokumentet) Venlig Hilsen (dit navn)

Lad en jurist fører din sag

Få målrettet din dialog med det offentlige. Barnets Jurist kender dine rettigheder og lovgivningen som det offentlige forvalter.

Få resultater

Barnets Jurist stiller skarpt og skaber resultater i din sag ved det offentlige. Så du kan komme godt videre, hurtigst muligt.

Priser med respekt

Hos barnets jurist prioriterer vi håndteringen af din sag ved det offentlige således at det er muligt, at tilbyde en pris alle kan overkomme.

Kontakt os i dag