Betingelser

Betingelser for samarbejde

Fuldmagt

Inden sagens opstart udstedes en skriftlig fuldmagt til klienten, som skal udfyldes med navn, adresse og CPR. Denne skal underskrives og sendes retur til Barnets Jurist. Fuldmagten bruges til at præsenterer klienten ved forskellige myndigheder. Fuldmagten kan altid tilbagekaldes af kunden enten skriftligt eller mundtligt.

Opgaven

Inden sagens opstart, aftales det nærmere med klienten, omfanget af arbejdet på sagen, samt hvad der skal arbejdes på. Vi tager kun sager, som vi etisk og fagligt kan stå inde for.

Vi foretager os ikke noget i sagen, før det er aftalt med klienten.

Varetager vi kommunikationen med de øvrige myndigheder, vil klienten løbende få oplyst, hvilken dialog der er med myndighederne. Sendes der mail til myndigheder, vil klienten modtage mailkorrespondance samt afgørelser, mødeindkaldelse og andre relevante forespørgsler fra myndighederne. Under hele forløbet vil klienten vil blive orienteret om den verserende sag.

Har klienten modtaget breve/forespørgsel fra myndighederne, som er vigtig for sagen, skal denne sendes til kontoret. Vi sikre os at alle frister overholdes i klage og ankesager.

Vi kan ikke altid garanterer et bestemt udfald i sagen, men vi arbejder hen imod det aftalte med klienten inden sagens opstart. Vi kan ikke garantere udfaldet af afgørelser fra Ankestyrelsen, jobcentret og andre myndigheder.

Priser/forudbetalingen

Alle priser er incl. Moms. Vi arbejder med forudbetaling og har en fast timepris.

Når du har købt en time, afregner vi ikke pr. påbegyndt time, men i stedet pr. påbegyndt 10 minutter, som er lige med ét klip.

En time er 6 klip og du kan som minimum købe én time. Forudbetalingen konverteres til et klippekort, hvor 10 minutter er ét klip. Ønskes en fast pris på en større sag, kan dette aftales nærmere. Klippekortet udløber efter 1 år fra købsdatoen.

Klienten vil altid få sine penge refunderet for de klip, der ikke har brugt, dog ikke for den gratis time. Klienten bedes selv holde øje med forbruget på Effihub og sørge for at tilkøbe flere klip.

I Udlændingesager bedes klienten kontakte os for fast pris.

Abonnement

Ønsker klienten at tilkøbe et abonnement på anbringelsessager, er man bundet i 6 måneder, hvor der sendes en kontrakt, som klienten skal underskrive og sende retur.

Har klienten flere anbringelsessager, aftales nærmere om prisen.

Betalingen sker ved fakturering sidste hverdag i måneden.

Denne form for abonnement kan efter aftale, bestilles til sociale sager.

Betalingen

Mobilepay 559460
Bankoverførsel Folkesparekassen reg: 9860 0000769843

Faktura sker pr. mail og betalingsfristen for faktura er 8 dage. Hvis andet aftalt ses dette på fakturaen.

Effihub

Når klienten oprettes i systemet med det købte klippekort, eftersendes en loginkode til Effihub.
Klienten kan herefter følge med i forbruget og hvor mange klip der er tilkøbt.
Har man overskredet sit klippekort, vil man få tilsendt en påmindelse på mail, og tilkøb af nyt klippekort.

Sker betalingen ikke rettidigt, vil der udsendes en påmindelse eller en rykker. Sagsarbejdet vil herefter blive stoppet. Det er vigtigt, at man indgår en aftale om betalingen, hvis klienten ønsker en betalingsordning. Betaler klienten ikke efter at have modtaget en rykker, kan man indlede en inkassosag.

Mailkorrespondance

Vores mailkorrespondance sker over krypteret mail til både myndigheder og kunder. Vi anvender digital post ved aktindsigt og andre større journaler.

Ansvars fraskrivelse

Lovtekster og henvisninger ændrer sig ofte og kan være reformuleret for forståelsens skyld på barnetsjurist.dk. Barnets Jurist påtager sig intet ansvar for tab, der kan være en direkte eller indirekte følge af brug af lovtekst og henvisninger hertil fra vores webside.

Persondataloven og fortrolighed

Barnets jurist har tavshedspligt under sagen og efter ophør af sagen. Klientens personoplysninger behandles fortroligt og vi bruger krypteret mail, samt Legis 365 et effektivt advokatsystem til opbevaring af personfølsomme data.

Kontakt os i dag