Børnefaglig undersøgelse

Kommunens vurdering

Hvis kommunen vurdere, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse, som også kaldes § 50- undersøgelsen.

Der kan være forskellige grunde til at kommunen gennemfører en § 50 undersøgelse.

Baggrunden kan være en henvendelse fra familien selv, eller den unge. Kommunen kan måske også have modtaget en underretning, om at man er bekymret for familien eller den unge.

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på de foranstaltninger med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsningen af problematikker og behovet for støtten.

Normalt skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, inden der sættes støtte eller en foranstaltning i gang. Men i særlige forhold, iværksættes det akut støtte, sideløbende med undersøgelsen foretages.

Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i en helhedsbetragtning og skal omfatte barnets eller den unges.

• Udvikling og adfærd

• Familieforhold

• Skoleforhold

• Sundhedsforhold

• Fritidsforhold og venskaber

• Andre relevante forhold

Kommunen skal dog vurdere, om de enkelte punkter er relevante at undersøge i forhold til sagen, da undersøgelsen ikke må være omfattende, end formålet tilsigter.

Vurderer kommunen, at der er behov for iværksættelse af støtte for at løse familiens eller den unges behov, skal man i dette tilfælde sammen med familien eller den unge, finde den rette støtte eller foranstaltninger, der skal løse vanskelighederne.

Samtykke

Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, til at gennemføre en børnefaglig undersøgelse, men undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med dem.

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder efter at kommunen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte.

Kontakt os i dag