Familie retssager

Familie retssager

Når I går fra hinanden, er der rigtig mange spørgsmål, I skal igennem og flere vil opleve at processen kan være lang. Vi oplever desværre, at sagerne i Familieretshuset/Familieretten kan trække ud. I de fleste sager er der mistrivsel af barnet og hvor konfliktniveauet opleves højt mellem forældrene.

Derfor har vi mulighed for at hjælpe dig med at ansøge om midlertidig afgørelse i forhold til forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær, mens en sag bliver behandlet i familieretshuset. Familieretshuset skal træffe midlertidig afgørelse så vidt muligt inden 4 uger.

Midlertidige afgørelser er gældende indtil I får en endelig afgørelse, eller når I selv som forældre laver en aftale.

Vi kan rådgive jer i sagerne omkring, skilsmisse, forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag.

Når du skal i Familieretten, har vi mulighed for at ansøge om Fri Proces, i forbindelse med byrettens behandling af sagerne om forældremyndighed, samvær og bopæl. Du kan få beskikket en advokat efter eget valg, hvis du ikke tjener over den fastsatte økonomiske grænse eller hvis din retshjælpsforsikring ikke dækker sagen.

I sager om ophævelse eller ændring af forældremyndighed, kræves det at man vurderer at forældrenes konfliktniveau er tungt og besværligt. Specielt vil Familieretshuset kigge på kommunikationen mellem forældrene omkring børnene tarv.

Kontakt os i dag, så vi kan fortælle dig om dine muligheder.

Vi hjælper dig med ansøgningen om fri proces.

Kontakt os allerede i dag