Forældre handleplan

Serviceloven

Serviceloven § 54, stk. 2, jf. § 140

Flere forældre oplever, at de ikke modtager en forældrehandleplan, som de har ret til under barnets anbringelse. Forældrehandleplanen har det formål at beskrive indsatsen der modtages af kommunen, samt hvilken indsats der er nødvendig, for at få jeres barn hjem igen.

Men dog har forældrene ret til en forældrehandleplan, hvis der iværksættes støtte.

En handleplan er et vigtig redskab, der skal tydeliggøre indsatsen i en børnesag.

Den skal som hovedregel indeholde en beskrivelse af:

  • Baggrund for anbringelsen og faglig vurdering af barnet/unges forhold, ressourcer og problematikker.
  • Beskrivelse og vurdering af forældrenes forældrekompetencer
  • Formål og hvilke indsatser der er nødvendige for at opnå målet
  • Indsatsens forventede varighed
  • Familieforhold og familierelation
  • Støtte og udvikling for forældrekompetencer i forbindelse med barnets/unges anbringelse
  • Hvilke former for støtte der skal iværksættes overfor familien, når den barnet/unge skal hjemgives

Handleplanen skal give familien et overblik over sagens forløb og sikre en god opfølgning på indsatsen.

Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultatet af den børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges forhold

 

Kontakt os i dag