Forældrekompetence undersøgelse

Der er desværre en tendens til at flere kommuner ikke laver undersøgelsen

FKU gennemføres ved en afklaring

Forældrekompetenceundersøgelsen som kaldes også FKU gennemføres for at afklare om I som forældre kan varetage barnets bedste og tager udgangspunkt i jeres muligheder.

Den gennemføres af en psykolog, med brug af forskelige metoder, samt samtaler med forældre og barn. Der vil blive observeret samvær mellem forældre og barn for at klargøre samspillet.

Desværre gennemføres forældrekompetenceundersøgelsen i en periode, hvor forældrene går gennem en svær proces, eller når moren er højgravid. Undersøgelsen burde laves i en periode, hvor man som forældre har det godt, så man får det rigtige billede af forældrenes kompetence.

I vil opleve, at indholdet af forældrekompetenceundersøgelsen ikke giver det rigtige billede af, hvad I som forældre kan og hvilken kompetencer I har.

Vi kan gennemgå jeres forældrekompetenceundersøgelse og forklarer jer præcis, hvad der er beskrevet og hvad der er blevet lagt vægt på, da den er uoverskuelig og svær at danne et overblik over.

Kontakt os i dag