Gratis støtteperson

Kommunal bestyrelsen

  • 54.Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.

Hvad er jeres rettigheder?

 I har som forældre ret til en gratis støtteperson jf. Servicelovens § 54, som vil støtte og lytte til jer under anbringelsen, da det følelsesmæssigt kan være svært . En støtteperson har tavshedspligt, og vil forberede dig og kan deltage i møder med dig ved kommunen.

Kommunen skal tilbyde jer en uafhængig støtteperson, uanset om anbringelsen er med eller uden samtykke. Denne kan blive bevilliget af familierådgiveren i kommunen.

Det er gratis for jer at have en støtteperson, og betales af kommunen.

I kan også selv vælge en støtteperson, men denne skal godkendes af kommunen.

Det er meget vigtigt, at I vælger en støtteperson som I kan opbygge et tillidsfuldt forhold med, da den vil fungere som en samtalepartner om de problemstillinger i forbindelse med anbringelsen. Støttepersonen skal være lyttende og give jer støtte og omsorg under anbringelsen.

Kontakt os i dag