Juridiske områder

juridisk specialiseret indsats

Anbringelse | Underretning

Konfliktmægling |§ 50

§ 54 | Lovpligtig opfølgning

Aktindsigt | Klage

Forhandling og Aftale

Konflikthåndtering

Din retsikkerhed Din fremtid

Barnets Jurist er din Juridiske Partner, så du kan have fokus på familie, arbejde og hverdag. Vi er i løbende dialog og du er altid med ved roret. 


Barnets Jurist har styr på paragrafferne. Kontakt Barnets Jurist i dag og start din aftale, så er din sag sikret og du kan sove roligt om natten.

01

Barnets Jurist

Din Juridiske partner skaber sikkerhed i din sag, så vigtige punkter er fremhævet.

02

Din Ro

Det er vigtigt, at du har ro og overskud til din familie, dit arbejde og din hverdag.

03

Alt dialog

Barnets Jurist overtager alt dialog med det offentlige og er i tæt dialog og  samarbejde med dig.

Lad mig synliggøre dine rettigheder

Silvana Mouazan

           Barnets Jurist

Brug din tid på det du holder af… 

Få en juridisk partner

Jurist med speciale

Barnets Jurist er din Juridiske Partner, så du kan have fokus på din familie, arbejde og hverdag. Vi er i løbende dialog med forvaltningen og dig, mens sagen står på.

Kontakt Barnets Jurist i dag og få en uforpligtende og gratis samtale.

God og ordentlig kommunikation er nøglen

Jurist med speciale

en god aftale

Er du havnet i en situation, hvor kommunen er blevet opmærksom på dig og din familie? Stiller kommunen spørgsmål ved, om i af den ene eller anden grund skal undersøges nærmere, måske på grund af en underretning, er det vigtigt at du kontakter os tidligt i forløbet.

Vi har speciale i anonyme, offentlige og mellemkommunale underretninger.

Du har en lang række rettigheder og en undersøgelse kan sagtens foregå på en måde, så alle parter får en god oplevelse.

Barnets Jurist er specialiseret i konfliktmægling og har samme tid erfaring med Børne-, familie- og sociale sager

Om at klage

Mange bryder sig ikke om at klage. Men en klage kan være en god ting.

Ret til hjælp

I danmark betaler vi skat og har en lang række muligheder for at modtage hjælp.

Hvad med retssikkerheden?

Det spørgsmål stiller Clement i Debatten 2019. Har området for social retssikkerhed ændret sig? Hvis man kigger i medier og i undersøgelser, så er svaret, Nej ! Meget er stadig overladt til borgerens egen indsats og desværre er der også eksempler på nogle forvaltningsområder, som eksperterne kategorisere som meget kritisabel. Se programmet.

"...det er jo politisk besluttet, nogle standarter, som simpelthen ødelægger menneskers liv...”
Anni Sørensen Formand, Lev. Debatten 2019

Hvad er vigtigt

Det er vigtigt at du passer på dit helbred og din familie. Barnets Jurist passer din sag.

Hvorfor en Jurist

Du behøver ikke at bruge din tid på at lede efter paragraffer og afgørelser, det gør Barnets Jurist for dig.

Du er altid velkommen til at kontakte Barnets Jurist

Hør hvordan din sag bør håndteres og hvordan Barnets Jurist kan hjælpe dig.

Målret din dialog med det offentlige ved at kende den gældende lovgivning

Børneret | familieret | Socialret

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

Læs mere om Aktindsigt her.

Du har ret til at modtage økonomisk ydelse hvis du opfylder krav til Fleksjob Revalidering Ressourceforløb eller Førtidspension.

Læs mere om fleksjob her.

Ved anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, skal børn og unge-udvalget tage stilling til, hvornår sagen skal behandles i børn og unge-udvalget igen. Det kaldes en genbehandlingsfrist.

Læs mere om genbehandling her.

Reglerne for revalidering findes i Aktivloven § 46, og er erhvervsrettet aktiviteter eller økonomisk hjælp, som kaldes revalideringsydelse.

Læs mere om Revalideringsydelse her.

Serviceloven § 140 stk 1.

 Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. §§ 52, 76 og 76 a.

Læs mere om Barnets Handleplan her.

Hvis kommunen vurdere, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse, som også kaldes § 50- undersøgelsen. Læs mere om Børnefaglig Undersøgelse her.

  • §54.Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.

Læs mere om § 54. støtteperson her.

Mange oplever, at de får ro omkring deres sag.

Læs mere om Konfliktmægling her.

Har du komplekse problemer udover ledighed, og har du har været sygemeldt i en længere periode på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder?

Læs mere om Ressourceforløb her.

Førtidspension kan tilkendes personer fra 40 år og til folkepensionsalderen.

Læs mere om Førtidspension her.

Ønsker du at ansøge om familiesammenføring med din ægtefælle, forælder, faste samlever eller andet familiemedlem i Danmark. Er dit familiemedlem i Danmark dansk statsborger, har permanent opholdstilladelse eller er flygtning.

Læs mere om Udlændingeret her.

Inden kommunen overvejer at anbringe jeres barn, skal der laves en børnefaglig undersøgelse, som også kaldes § 50- undersøgelsen. Læs mere om Forældrekompetenceundersøgelse her.