Silvana Mouazan

Jurist med speciale

Barnets Jurist er engageret i sager vedrørende tvangsanbringelser, bodelingen efter skilsmisse, fleksjobssager, straffesager, udlændingesager, forældremyndighedssager og privat rådgivningen inden for socialret.

Retssikkerheden skal være i højsæde

Silvana Mouazan er grundlægger og indehaver af Barnets Jurist. Udannet Cand. jur fra Århus Universitet og har speciale i Børneret, Udlændingeret, Socialret og Konfliktmægling.

Hos Barnets Jurist kommer klienter som er udmattet i deres forsøge på at navigere i det offentlige system. Det offentligesystem kan være uoverskueligt og kompleks. Flere klienter føler, at de ikke bliver hørt eller forstået. De oplever skiftende sagsbehandlere og informationer går tabt. Mange føler ikke at de modtager det rette tilbud eller den rette hjælp.

Silvana Mouazan kender systemet indefra og forstår, at det kan forekomme umuligt at navigere i sin egen sag, hvis ikke selv man har en uddannelse inden for gældende love.

Silvana Mouazan er din jurist og er med dig gennem hele din sag, taler din sag og sikre, at du bliver hørt.

Ring til Barnets jurist i dag

Send Email

Du fortjener sikkerhed og ro

Overlad din sag til barnets jurist

Din retsikkerhed

Overlad din sag til Barnets Jurist

Ret din fokus og energi på det som er vigtigt for dig og lad Barnets Jurist overtage din sag. Så er du sikret at alle dine retslige perspektiver er fremhævet og at din sag får den opmærksomhed den fortjener, for at få en god afslutning.

Anmeldelser

Kan varmt anbefale barnetsjurist. Silvana er altid sød og lyttende og gør virkelig et godt stykke arbejde
Jeg vil på det varmeste anbefale Barnets jurist. Silvana Mouazan er en kompetent og utrolig sympatisk jurist
Professional, lytter og er meget humanist og forståelig. Føler mig tryg og har støtte fra en som ved hvad loven siger.

Udsnit fra Serviceloven

”§ 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn ogunge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at…

Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.”

Bliv ringet op af Barnets Jurist