Opfølgning og handleplan

Hvordan er reglerne?

Når kommunen har truffet en afgørelse af tvangsmæssig karakter, er det vigtig at kommunen følger på handleplanen. Løbende opfølgning vil sikre, at de overordnede og konkrete mål i handleplanen bliver evalueret, og at de foranstaltninger og støtte der er iværksat ikke løber længere, end formålet tilsigter.

Kommunen skal senest 3 måneder efter, at der truffet en tvangsmæssig afgørelse over for et barn eller en ung eller vordende forældre, vurdere om indsatsen skal ændres, og om handleplanen skal revideres. Opfølgningsmøderne sikre at planen og indsatsen følges, hvor forældrene også her skal høres.

Herefter skal kommunen med højst 6 måneders mellemrum foretage en vurdering.

Opfølgningen er meget vigtig, da kommunen er forpligtet til at foretage denne, og som er nødvendig i jeres sag, så i kan følge med, hvor langt i er nået med de mål der er sat i forældrehandleplanen.

Der er tale om minimumskrav. Opfølgning og handleplan

. Opfølgningen er en samtale mellem sagsbehandler og de involverede parter.

I nogle sager vil kommunen foretage hyppigere opfølgning, hvis det er nødvendigt i den enkelte sag, hvis der skønnes nødvendigt med undersøgelse af barnet eller den unge.

En revision af handleplanen skal så vidt som muligt træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Kontakt os i dag