Privatlivs politik

Person oplysninger

Hos Barnets jurist beskytter vi dine personlige oplysninger.

Vi indhenter kun de oplysninger, som vi med klienten har aftalt og som er vigtig for sagens behandling.

indsigt og klager

Du har som klient ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har indhentet og behandlet om dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde din fuldmagt enten skriftligt eller mundligt. Du kan gøre indsigelse mod de oplysninger der bliver behandlet om dig, og ønsker du oplysningerne slettet eller rettet sendes en mail til kontakt@barnetsjurist. Dk

Du kan også klage til Datatilsynet.

Opbevaring

Barnets jurist bruger Legis 365 et godkendt og sikkert advokat og sagsstyringssystem, hvor alle dine data blive forsvarligt opbevaret. Vi bruger også krypteret mail til indhentelse samt afsendelse af personfølsomme oplysninger.

Vi bruger Erhvervs NemId til indhentelse af aktindsigt, samt korrespondance med offentlige myndigheder.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt under sagen, samt ved ophør af sagen.

Registreredes rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt

Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at se de personoplysninger,

som vi behandler om dig. Du har ligeledes ret til modtage en række

oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Retten til berigtigelse

Retten til berigtigelse indebærer, at du har ret til at få urigtige / forkerte

personoplysninger om sig selv rettet. Herudover har du – under hensyntagen til formålene med en behandling – ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Retten til at blive glemt

Retten til at blive glemt indebærer, at du har ret til at få slettet de oplysninger, vi har om dig, fx i forbindelse med sagens afslutning.

Senest 5 år efter sagens afslutning, forpligter Barnets Jurist sig til at slette dine oplysninger, uanset om du har anmodet herom.

Ret til begrænsning af behandling

Retten til begrænsning af behandling indebærer, at du i visse tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

Ret til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet indebærer for det første, at du har ret til at modtage egne personoplysninger, som du har overgivet til Barnets Jurist, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring.

For det andet indebærer retten en mulighed for dig til at overføre disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Personoplysningerne skal kunne flyttes, kopieres og overføres fra ét IT-miljø til et andet uden hindring, hvis det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse

Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Kontakt os i dag