Sociale sager

fleksjob

Nogle borger kan ikke arbejde på normale vilkår, og derfor kan de have ret til at få fleksjob.  

Har du nedsat arbejdsevne? Og ønsker du at være en del af arbejdsmarkedet? Så kan vi søge et fleksjobbevis til dig. 

Fleksjob kan være i det private regi eller offentlige virksomheder, hvor man sammen med arbejdsgiveren kan lave en aftale om få timer eller nedsat tid, når du har særlige skånehensyn, og det kan enten være fysiske eller psykiske skader. 

Man tilrettelægger arbejdet efter dine evner, så du kan blive skånet. 

Uanset om du er ledig, sygemeldt eller allerede i job, kan vi søge fleksjobbevis for dig.

Et fleksjobbevis kan indeholde en beskrivelse af dine kompentencer, skånehensyn, fleksjobsordninger, samt handicap og hjælpemidler.

Revalidering

Reglerne for revalidering findes i Aktivloven § 46, og er erhvervsrettet aktiviteter eller økonomisk hjælp, som kaldes revalideringsydelse.
Det skal kunne bidrage til at personer med begrænsninger i arbejdsevnen, kan fastholdes eller hjælpes til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

For at være berettiget til revalidering, skal du have begrænsninger i din arbejdsevne, så du kan hjælpes eller støttes til at du kan komme tilbage ind på arbejdsmarkedet. 

Revalidering bliver vurderet ud fra en konkret og individuel vurdring som jobcentret foretager.
Du kan have fysiske eller psykiske skader, samt sociale, som kan regnes som begrænsninger i din arbejdsevnen.

Ressourceforløb

Har du komplekse problemer udover ledighed? 
Har du været sygemeldt i en længere periode på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder? 
Er du i risiko for at komme på førtidspension? 

Så kan kommunen tilbyde dig et ressourceforløb. 

Et ressourceforløb er et langt forløb der kan vare fra et til fem år, og hvor der er flere indsatser sat igang, for at udvikle din arbejdsevne. 
Det betyder, at du inden for den periode kan udvikle dig, således at du igen kan starte på arbejde eller uddannelse. 

De borger der får tilkendt ressourceforløb, vil sammen med en tværfaglig indsats fra jobcentret sørge for at arbejde på, at du ikke ender på førtidspension.

Nogle af de indsats kan være beskæftigelses, socialt og sundhedsmæssige tilbud. Indsatsen skal tilpasses dine mål og behov.

Nogle borger føler ikke at forløbet er en hjælp og og får det ikke bedre,. Tværtimod ender de med at blive mere syge og får stress. 
Vi kan hjælpe dig med at ansøge om førtidspension, hvis dine muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte og du har fået det værre.

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer fra 40 år og til folkepensionsalderen. 

Personer i alderen 18-39 år kan tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Tilkendelse af førtidspension er primært borger med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, og hvor den pågældende ikke har mulighed for at forsørge sig selv.

Når kommunen får en ansøgning om førtidspension, påbegynder kommunen sagen, hvor de skal behandle sagen bredt og ud fra en samlet vurdering. 

Her tager man udgangspunkt i borgernes situation. Det er vigtigt, at før påbegyndelse af en førtidspensionssag, skal alle dine muligheder i aktivering, revalidering og behandling være prøvet og udtømt. Derudover skal man også have deltaget i et ressourceforløb og det skal kunne dokumenteres, og du skal have en varigt nedsat arbejdsevne.

Kommunen kan vælge at forelægge sagen for rehabiliteringspensionstemaet, hvor den efterfølgende kan blive behandlet.

Kontakt os i dag