Tvangsfjernelse af børn

Vores erfaring

Det er utrolig vigtigt, når I gennemgår en anbringelsessag, at sagen forløber rigtigt fra starten, og at den bliver belyst med de rigtige oplysninger, for at sikre jeres rettigheder, samt barnets tarv.

Derfor anbefaler vi, at I kontakter os tidligt som muligt, for at vi kan rådgive jer og sikre I bliver hørt af kommunen. Flere forældre oplever fejl i tvangsanbringelsessagen, hvor børn ikke bliver lyttet til, mangelfulde handleplaner, faktuelle fejl, samt manglende partshøring og inddragelse.

Forældremyndighedsindehavere har ret til gratis advokatbistand, når jeres barn er tvangsfjernet. I har ret til selv at vælge den advokat i ønsker at beskikke, når sagen skal i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Byretten. Derudover har børn over 12 år også ret til gratis advokatbistand.

Hvad kan vi gøre for dig?

Tillid og tryghed er utrolig vigtig indenfor tvangsanbringelsesager.

Vi har erfaret, at mange forældre føler, det er en hårdt proces, når man som forældre får ens barn tvangsfjernet og alt vil føles uoverskueligt. Mange føler sig sat udenfor tvangsanbringelsen, bliver ikke hørt, samt at sagen ikke belyst med de rette informationer.

Flere forældre vil også opleve, at de ikke bliver indraget i sagen.

Det er en svær og sårbar tid, når kommunen tvangsfjerner børn og unge uden for hjemmet.

Hos os vil I møde en specialist i børnesager, der er engageret og en forkæmper for jeres sag. Vi arbejder med vores klienter på øjenhøjde, er nærværende og lytter til forældrenes behov.

Det er utrolig vigtigt, når I gennemgår en anbringelsessag og en svær proces, at sagen forløber rigtigt fra starten, og at den bliver belyst med de rigtige oplysninger, for at sikre jeres rettigheder, samt barnets tarv.

Derfor anbefaler vi, at I kontakter os tidligt som muligt, for at vi kan rådgive jer og sikre I bliver hørt af kommunen.

Det kan være svært, at holde styr på alle de regler samt jeres rettigheder.

Vi hjælper med alt det skriftligt arbejde i sagen, og overtager al kommunikation med kommunen, støtte og guide jer, så I kan træffe de rigtige beslutninger inden for anbringelsessagen, uanset om det er tvang eller frivilligt. Vi vil altid være i dialog med jer under sagens forløb, hvor vi sammen fastlægger en strategi, som vi sammen følger.

Vi vil guide jer igennem sagens forløb og sørge for I får en forældrehandleplan der skal beskrive, hvilken støtte I kan få, mens jeres barn er anbragt. Barnet har også ret til en handleplan.

Vi vil hjælpe jer med at søge udvidet samvær, søskendesamvær og bedsteforældresamvær. Det er også vigtigt, at fristerne bliver overholdt i klagesager, hvis der skal ankes til Ankestyrelsen, samt at I kan fortolke og tyde, hvad der står i de breve i modtager fra kommunen.

De love og rettigheder der anvendes ved en tvangsfjernelsessag fremgår af Serviceloven-

Lov om social service, samt Retssikkerhedsloven– Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Dog anvendes også ForvaltningslovenBørnekonventionenMenneskerettighedskonventionenMagtanvendelsesbekendtgørelsen, samt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Vi vil hjælpe dig, guide dig og være der for dig hele vejen igennem.

Kontakt os i dag og få et gratis og uforpligtende møde.